5 วิธีง่าย ๆ แก้ประตูล็อคจากด้านใน ไม่ต้องง้อช่าง!

Last updated: 27 มิ.ย. 2567  |  58 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วิธีแก้ประตูล็อคจากด้านใน

เคยไหมที่เราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ประตูล็อกจากด้านในและเราไม่สามารถออกไปได้? ไม่ว่าจะเป็นการลืมกุญแจในห้อง หรือกลอนประตูเสียจนเปิดไม่ได้ เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดและกังวลใจ โดยเฉพาะเมื่อเกิดขึ้นในเวลาฉุกเฉิน

ใจความสำคัญ

 • การเตรียมอุปกรณ์: ควรมีไขควง ปากกาเหล็ก และกิ๊บ เพื่อใช้ในการแก้ไขประตูล็อคจากด้านใน.
 • การใช้เครื่องมือในการคลายล็อค: หากกลอนเปิดไม่ได้ให้ลองใช้ไขควง ปากกาเหล็ก หรือบัตรเครดิตเพื่อช่วยปลดล็อค.
 • เทคนิคพิเศษ: ใช้ไม้แขวนเสื้อแบบลวดหรือคลิปหนีบกระดาษ สามารถช่วยปลดล็อคได้ในบางกรณี.
 • การรักษาความปลอดภัย: ตรวจสอบเป็นประจำและอัพเดทระบบล็อคเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาล็อคตัวเอง.
 • วิธีทำในกรณีฉุกเฉิน: หากไม่สามารถเปิดประตูได้ควรรีบหาช่างมืออาชีพมาตรวจสอบและซ่อมแซม.

แนะนำวิธีการแก้ประตูล็อคจากด้านใน

ขั้นแรก เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการแก้ประตูล็อค อุปกรณ์ที่ควรมีก่อนได้แก่ ไขควง ปากกาเหล็ก และกิ๊บ

 1. ใช้ไขควง: หากเป็นประตูที่มีกลอนแบบเก๋าๆ ที่สามารถมองเห็นรูแน่นอน ให้ลองใช้ไขควงแหลมเจาะเข้าไปเพื่อหมุนให้กลอนกลับตำแหน่งเปิด
 2. ใช้ปากกาเหล็กหรือกิ๊บ: ในกรณีที่ประตูมีกลไกล็อคที่ซับซ้อนและไม่สามารถใช้ไขควงได้ ควรลองใช้ปากกาเหล็กหรือกิ๊บที่แข็งแรง สอดเข้าไปในช่องของกลอนแล้วผลักหรือกดเพื่อคลายล็อค

หลักการเบื้องต้นอื่นๆ ที่ควรทราบ:

 • การวิเคราะห์ทางสัทศาสตร์: ประตูในบ้านหรือห้องต่างๆ มักมีเสียงเฉพาะตัวเมื่อถูกเปิดปิด การฟังและสังเกตเสียงเหล่านี้อาจช่วยให้เราทราบว่ากลไกการล็อคเป็นแบบใด
 • การวิเคราะห์ทางไวยากรณ์: ลักษณะการทำงานของกลอนในประตูแต่ละประเภท เช่น กลอนแบบสลัก หรือกลอนแบบแม่กุญแจแตกต่างกันออกไป ต้องสังเกตและศึกษาโครงสร้างการล็อคอย่างละเอียด
 • การวิเคราะห์ทางสังคม: การประตูล็อคจากด้านในอาจเกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เราควรเข้าใจบทบาทของประตูในสังคมนั้น ๆ เช่น ประตูบ้าน ประตูหอพัก หรือประตูรั้วบ้าน

การเตรียมสิ่งของที่จำเป็น

เมื่อเราต้องเผชิญกับปัญหาประตูล็อกจากด้านใน การเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีและปลอดภัย

วัสดุที่ใช้

วัสดุบางอย่างที่เราอาจใช้ได้ในกรณีนี้ประกอบด้วย:

 1. บัตรเครดิตไม่ใช้แล้ว - บัตรที่สามารถงอบิดได้ง่าย
 2. ไขควงขนาดเล็ก - ใช้ในการหมุนหรือแงะกลอนประตู

เครื่องมือที่ต้องใช้

เครื่องมือที่เหมาะสมในการแก้ไขประตูล็อกจากด้านในดังนี้:

 1. คีมหนีบ - ใช้หนีบไขควงเพื่อให้หมุนกลอนประตู
 2. ปากกาเหล็ก - ใช้แทนไขควงในกรณีฉุกเฉิน

วิธีการแก้ประตูล็อค

เมื่อประตูล็อกจากด้านใน สามารถใช้หลายวิธีในการคลายล็อคประตูอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ด้านล่างนี้เป็นเทคนิคและวิธีการที่สามารถนำไปใช้ได้.

การใช้บัตรเครดิตแก้ล็อกประตู

สำหรับการใช้บัตรเครดิต แนะนำให้เลือกบัตรที่มีความยืดหยุ่นและไม่ใช้แล้ว สอดบัตรระหว่างขอบประตูกับกลอนแล้วดันบัตรเข้าไปจนถึงตำแหน่งของกลอน กดบัตรให้แรงพอที่จะดันกลอนเปิด การทำเช่นนี้มีประสิทธิภาพสำหรับประตูแบบทั่วไปที่ไม่มีการล็อกแรง.

การใช้คลิปหนีบกระดาษหรือไขควง

การใช้คลิปหนีบกระดาษหรือไขควงสามารถช่วยแก้ล็อคประตูได้ดี โดยแปรรูปคลิปหนีบกระดาษให้ตรง เสียบคลิปเข้าไปในรูของกลอน ใช้วิธีหมุนเบาๆ จนกว่ากลอนจะหลุดล็อค สำหรับไขควง ใช้ไขควงขนาดเล็กเสียบและหมุนเพื่อคลายกลอนประตู.

การถอดลูกบิดประตู

ในกรณีที่กลอนประตูมีปัญหา ควรถอดลูกบิดประตูออก ขั้นตอนไม่ยาก เพียงใช้ไขควงหมุนสกรูที่ยึดลูกบิด ประตูบางรุ่นมีแผ่นครอบ ให้ดึงแผ่นนั้นออกก่อน ขั้นตอนสุดท้ายคือการดึงลูกบิดออกทั้งสองด้าน ประตูจะเปิดได้ง่ายขึ้น.

การใช้ไม้แขวนเสื้อแบบลวดเพื่อสะเดาะกลอน

การใช้ไม้แขวนเสื้อแบบลวด ควรงอปลายลวดเป็นรูปตะขอ สอดลวดเข้าไปในช่องของกลอน ดึงลวดเพื่อจับกลอนและคลายล็อค สำหรับประตูมีช่องหรือรูด้านบนหรือล่าง ใช้วิธีนี้ได้ดีมาก.

การถอดบานพับของประตู

การถอดบานพับประตูเป็นวิธีที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา ใช้ไขควงหรือค้อนดึงหมุดที่ยึดบานพับออก เมื่อหมุดทั้งหมดถูกดึงออก ประตูสามารถถูกเปิดจากด้านในแม้ว่าจะล็อคอยู่ก็ตาม.

เจาะล็อคประตู

ขั้นตอนนี้ควรทำเมื่อไม่มีทางเลือกอื่น ใช้สว่านเจาะเข้าที่กลอนประตูในตำแหน่งตรงกลาง เมื่อลูกกุญแจถูกทำลาย ประตูจะปลดล็อค การใช้วิธีนี้อาจทำให้ประตูเสียหาย ดังนั้นควรระมัดระวัง.

ใช้ค้อนในกรณียังไม่สามารถเปิดประตูได้

ในกรณีสุดท้าย หากวิธีอื่นยังไม่ได้ผล ใช้ค้อนเคาะเบาๆ ที่กลอนประตูเพื่อคลายล็อค เคาะตามขอบของกลอนหรือบริเวณที่ล็อคอยู่ ควรหลีกเลี่ยงการใช้แรงมากเกินไปเพราะอาจทำให้ประตูเสียหาย.

เหล่าวิธีดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาประตูล็อคจากด้านในได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย.

การแก้ปัญหาที่พบบ่อย

ประตูล็อคไม่สามารถเปิดได้เลย ทำอย่างไรดี?

ตรวจสอบระบบล็อคว่าใช้งานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ บางครั้งอาจมีการติดขัดหรือล็อคเสีย หากพบว่าเป็นปัญหาเชิงกลไก เช่น สลักหรือกลอนล็อคไม่ทำงาน เราอาจต้องเรียกช่างมืออาชีพมาตรวจสอบและซ่อมแซม นอกจากนี้ ควรตรวจสอบส่วนประกอบของล็อคเช่น ระบบล็อคไฟฟ้า ระบบล็อคด้วยรหัส หรือระบบล็อคด้วยคีย์การ์ดว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่ หากระบบล็อคไม่ทำงาน แนะนำให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยแก้ปัญหา

สรุปวิธีการแก้ปัญหาประตูล็อคจากด้านใน

การแก้ปัญหาประตูล็อคจากด้านในไม่ใช่เรื่องยากหากเรามีเครื่องมือและความรู้ที่ถูกต้อง การใช้ไขควงหรือปากกาเหล็กเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการคลายล็อค นอกจากนี้การเตรียมสิ่งของเช่นบัตรเครดิตเก่าหรือไขควงขนาดเล็กก็ช่วยได้มาก

เพื่อป้องกันไม่ให้ประตูล็อคตัวเอง เราควรตรวจสอบระบบล็อคเป็นประจำ ใช้รหัสผ่านที่ซับซ้อน และหลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์ไม่ปลอดภัย การใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและการหลีกเลี่ยงโปรแกรมไม่ปลอดภัยก็เป็นสิ่งสำคัญ

หากเราพบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง เช่น ระบบล็อคไฟฟ้าหรือระบบล็อคด้วยรหัสไม่ทำงาน ควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอความช่วยเหลือ การดูแลรักษาระบบล็อคอย่างถูกต้องจะช่วยให้เราปลอดภัยและอุ่นใจมากขึ้น

เพื่อให้คุณสามารถแก้ปัญหาประตูล็อคจากด้านในได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย หากคุณกำลังมองหาบริการ ติดตั้งประตูม้วน ที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ ขอแนะนำบริการจาก JT Shutter ที่พร้อมให้คำปรึกษาและติดตั้งประตูม้วนตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นประตูม้วนสำหรับบ้านหรือธุรกิจ เรามีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้บริการคุณอย่างครบวงจร

คำถามที่พบบ่อย

1. ควรใช้เครื่องมืออะไรในการคลายล็อคประตูจากด้านใน?

สามารถใช้ไขควงขนาดเล็กหรือปากกาเหล็กในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังควรมีบัตรเครดิตไม่ใช้แล้วที่สามารถงอบิดได้ง่ายและคีมหนีบเพื่อช่วยหมุนกลอนประตู.

2. ทำไมการล็อคประตูจากด้านในจึงเกิดปัญหา?

การล็อคประตูจากด้านในอาจเกิดจากระบบล็อคที่เสียหาย หรือมีสิ่งขัดขวางสลักหรือกลอนล็อค ให้ตรวจสอบว่าระบบล็อคทำงานได้ถูกต้องหรือไม่.

3. ควรมีการป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้ประตูล็อคเอง?

ควรตรวจสอบความปลอดภัยของระบบล็อค ใช้รหัสผ่านที่ซับซ้อน และหลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์ไม่ปลอดภัย นอกจากนี้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและหลีกเลี่ยงการใช้โปรแกรมไม่ปลอดภัย.

4. หากระบบล็อคภายในห้องเสีย ควรทำอย่างไร?

ควรตรวจสอบระบบล็อคว่าทำงานได้หรือไม่และตรวจสอบส่วนประกอบต่าง ๆ หากยังไม่สามารถแก้ไขได้ ควรเรียกช่างมืออาชีพมาตรวจสอบและซ่อมแซม.

5. ควรเตรียมอุปกรณ์ใดเบื้องต้นก่อนทำการคลายล็อค?

เตรียมบัตรเครดิตไม่ใช้แล้ว ไขควงขนาดเล็ก และคีมหนีบเพื่อช่วยคลายล็อค พร้อมกับปากกาเหล็กในกรณีฉุกเฉิน.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้